Audyt energetyczny

Audyt energetyczny pomaga wyczerpująco ocenić zapotrzebowanie na energię oraz dostępne zasoby, stan przegród zewnętrznych i systemów inżynieryjnych budynku.

Świadczymy usługi audytu energetycznego budynków i ich instalacji inżynieryjnych zgodnie z przepisami Republiki Litewskiej, wykonujemy pomiary w celu określenia parametrów mikroklimatu wewnętrznego oraz badania termowizyjne.

Audyt identyfikuje czynniki determinujące zużycie energii, dobiera środki, których wdrożenie nie tylko zmniejszy zużycie energii w budynku, ale także poprawi warunki komfortu, wydłuży okres użytkowania budynku lub jego poszczególnych części.