Ocena techniczna obiektu (Due diligence)

Specjaliści przedsiębiorstwa dokonują oceny technicznej obiektu i oszacowują wielkość wymaganych inwestycji. W razie potrzeby przygotowujemy szczegółowy plan realizacji projektu – harmonogram i wymagania techniczne.

Wykonujemy analizy i uzasadnienia ekonomiczne, przygotowujemy projekty inwestycyjne, opracowujemy dokumentację zamówienia robót budowlanych i inne dokumenty niezbędne do uzyskania wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.