Pomiary i testowanie urządzeń średniego i wysokiego napięcia

  1. Pomiary izolacji i próby napięciowe kabli od 0,4 kV do 35 kV;
  2. Pomiary izolacji i próby napięciowe sekcji szynowych od 0,4 kV do 35 kV;
  3. Pomiary izolacji i próby napięciowe pól rozdzielni od 6kV do 110 kV;
  4. Próby i testowanie transformatorów mocy od 6kV do 110kV;
  5. Próby i testowanie transformatorów pomiaru napięcia i prądu od 6kV do 110kV;
  6. Pomiary izolacji i testowanie transformatorów pomiarowych od 6kV do 110kV;
  7. Pomiary izolacji i próby napięciowe sekcji szynowych od 0,4 kV do 35 kV;
  8. Pomiary izolacji, testy i próby napięciowe wyłączników napięciowych od 6kV do 110kV;