Próby Grid Code

Próby Grid Code odbywają się poprzez testowanie urządzeń elektrycznych. Celem tych prób jest ocena działania i bezpieczeństwa generatorów elektrycznych lub elektrowni, podłączonych do sieci elektrycznej.

W trakcie prób Grid Code sprawdza się czy generator osiąga wskazane przez producenta parametry robocze, dokonuje sią oceny niezawodności generatora oraz możliwości generowania potrzebnej dla sieci ilości energii elektrycznej. Bez takich prób nie można stwierdzić, czy generator jest bezpieczny i niezawodny.