Studia wykonalności

Nasi specjaliści pomogą opracować studium wykonalności do zatwierdzenia inwestycji. Głównym celem takich opracowań jest sprawdzenie, czy projekt jest optymalny pod względem finansowym i technologicznym. Studium wykonalności ocenia:

  • rozwiązania techniczne i technologiczne;
  • skutki środowiskowe planowanego przedsięwzięcia;
  • szacunkowe koszty, harmonogram realizacji, planowaną rentowność.

Studium wykonalności analizuje zasoby niezbędne do wykorzystania w przyszłym projekcie, popyt rynkowy, sektor produkcyjny, możliwości dywersyfikacji, środowisko inwestycyjne, możliwości eksportu i importu a także inne czynniki. Opracowanie zawiera również wszystkie dostępne dane potrzebne do oceny finansowej projektu, w tym niezbędne do przygotowania dokumentacji przetargowej.

Po studium wykonalności zostaje określony kierunek projektu, który najlepiej spełnia założone kryteria.