Usługi w zakresie ochrony środowiska

Konsultuojame poveikio aplinkai vertinimo klausimais, planuojant arba jau vykdant veiklą.

Turime didelę patirtį ir reikiamą kvalifikaciją rengti poveikio aplinkai vertinimo procedūrinius dokumentus, atlikti visuomenės informavimo ir dalyvavimo poveikio aplinkai vertinimą ir procedūras, gauti poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas ir atsakingos institucijos sprendimą.