Zarządzanie projektami budowlanymi

Naszym celem jest odpowiedzialne zarządzanie projektem i pomoc Klientom w odnalezieniu najlepszych rozwiązań przed rozpoczęciem inwestycji, w jej trakcie oraz po wybudowaniu obiektu, aby zakończyć realizację w uzgodnionym terminie.
Możemy pomóc na każdym etapie inwestycji poprzez:

 • Identyfikację – przeprowadzenie studiów wykonalności, świadczenie usług inżynieryjnych, finansowych, kontraktowych, środowiskowych, prawnych i innych w celu terminowego podjęcia decyzji;
 • Inicjowanie – zdeterminowanie celów i wytycznych projektu, przygotowanie wstępnego harmonogramu i budżetu projektu;
 • Planowanie – oszacowanie budżetu, opracowanie harmonogramu działań, zdefiniowanie struktury zarządzania projektem, organizację postępowań zakupowych, zarządzanie jakością poprzez zawieranie umów, opracowanie planu zarządzania ryzykiem;
 • Realizację – świadczymy kompleksowe usługi inżynieryjno-projektowe, usługi doradztwa prawnego, wspólnego zarządzania realizacją oraz sprawnego zarządzania budową. Pomagamy w wyborze wykonawców, przygotowaniu umów, koordynowaniu terminów, harmonogramów prac, prowadzimy kontrolę realizacji harmonogramu i budżetu projektów, koordynujemy realizację prac na budowie oraz nadzorujemy jakość wykonania, zapewniamy przestrzeganie wymogów BHP i ochrony środowiska.
 • Wsparcie powykonawcze – realizacja procedur akceptacji obiektu przez instytucje publiczne, koordynowanie ostatecznych rozliczeń z wykonawcami, zarządzanie roszczeniami związanymi z zakończeniem budowy i okresem gwarancyjnym, sporządzanie raportów.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BUDOWLANYMI (EPCM)

Państwa inwestycja obędzie się bez generalnego wykonawcy – pomożemy zarządzać projektem od przygotowania dokumentów, wyboru dostawców i wykonawców, aż po zakończenie inwestycji i uruchomienie produkcji.

Nasi specjaliści pomogą:

 • Przygotować dokumentację w celu pozyskania inwestycji projektowych;
 • Skompletować zespół;
 • Koordynować prace projektowania oraz opracowania projektu technicznego;
 • Wybrać wykonawców;
 • Zarządzać i koordynować prace i procesy wykonawcze;
 • Nabyć wyposażenie;
 • Oszacować i zarządzać ryzykiem projektu;
 • Kontrolować budżet i harmonogram realizacji projektu;
 • Kontrolować jakość wykonywanych prac;
 • Zapewnić spełnienie wymogów BHP dzięki systemom 5 step oraz Lock;
 • Przestrzegać wymogów środowiskowych;
 • Zarządzać placem budowy;
 • Wykonać procedury powykonawcze: opracować niezbędną dokumentację zdawczo-odbiorczą i ruchową obiektu.
  Pomożemy wykonać niezbędne prace na najwcześniejszym etapie projektu: zlecić badania inżynierskie, oszacować potrzeby energetyczne obiektu, przygotować warunki przyłączenia do sieci inżynieryjnych lub zadania projektowe, poinformować opinię publiczną o przyszłym obiekcie, przygotować propozycje przedprojektowe, organizować procedury oceny oddziaływania na środowisko.