Projekt elektrowni atomowej w Ignalinie

Energetyka
Energetyka
Klienci
Elektrownia atomowa w Ignalinie
Lokalizacja
Wisaginia, Litwa
Czas
2015 r.
Wykonane zadania

Instalacje magazynowania i przetwarzania odpadów B1 i B2

Wyświadczone usługi

Projekt wstępny / Szczegółowy projekt / Nadzór techniczny

ZAINTERESOWANY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!