1000

zrealizowano
obiektów

O PROJEKTACH

Spółki grupy świadczą usługi doradztwa inżynieryjnego, projektowania i zarządzania projektami w zakresie infrastruktury, przemysłu i energetyki.

Zrealizowaliśmy ponad 800 projektów o różnym zakresie i złożoności w krajach Europy Środkowej i Północnej oraz krajach WNP.

Przemysł

Energetyka