Rozruch i regulacje elektrowni kogeneracyjnej w Kownie

Energetyka
Energetyka
Klienci
Standardkessel Baumgarte
Lokalizacja
Kowno, Litwa
Czas
2019 - 2020 r.
Euro
Wartość projektu: 160 mln euro
Wykonane zadania

Moc cieplna 70 MW / Moc elektryczna 24 MW.

Kocioł parowy: paliwo – odpady komunalne; ciśnienie pary za kotłem 75 bar, temperatura 450°C, wydajność 112 t/h

Wyświadczone usługi

Kontrola poinstalacyjna zainstalowanych urządzeń i ich gotowości do pracy / Założenie powłok ochronnych z magnetytu / Przedmuch kotła w celu zapewnienia czystości pary / Próby systemów sterowania i bezpieczeństwa / Rozruch i regulacja kotła / Próby kotła parowego

ZAINTERESOWANY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!