Nadzór realizacji projektu budowli

W przypadku budowy, przebudowy budowli specjalnej lub budowli w obszarze chronionym, a także remontu generalnego budowli w obszarze chronionym, w celu zachowania zgodności z założeniami projektu budowlanego i architektonicznego, niezbędna będzie usługa wykwalifikowanego nadzoru budowlanego. Mamy specjalistów, którzy przybędą z pomocą w tym zakresie.