Projektowanie

Opracowujemy rozwiązania przedprojektowe, projekty techniczne i wykonawcze dla przemysłu, energetyki, infrastruktury transportowej i innych obiektów, przygotowujemy rysunki produkcyjne. Nasze obiekty:

 • Mosty, wiadukty, estakady;
 • Drogi i ulice;
 • Drogi kolejowe, nasypy, przejazdy, tunele;
 • Skrzyżowania;
 • Inne konstrukcje infrastruktury transportowej (środki bezpieczeństwa ruchu; przejścia podziemne; ścieżki dla pieszych i rowerzystów; infrastruktura dla osób niepełnosprawnych; przejścia dla zwierząt nad drogami; ściany oporowe i dźwiękochłonne; środki redukcji hałasu i zanieczyszczenia powietrza, inne środki ochrony środowiska na drogach);
 • Obiekty energetyczne (o mocy do 400 MW);
 • Budynki przemysłowe, instalacje wewnętrzne i technologiczne;
 • Budynki opieki zdrowotnej;
 • Centra logistyczne;
 • Inne obiekty przemysłowe: hale itp.
 • Obiekty dziedzictwa kulturowego;
 • Zewnętrzne sieci inżynieryjne (ciepłownicze, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne);
 • Instalacje elektryczne, systemy automatyki i alarmy przeciwpożarowe;
 • Rurociągi technologiczne, montażowe i izometryczne;
 • Obiekty gospodarki wodnej: sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody;
  Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wodociągowe osiedli, obiektów infrastruktury transportowej, oczyszczalnie i sieci wewnętrzne budynków (wodociągi przeciwpożarowe, kanalizacja komunalna i deszczowa, filtracja, przepompownie, drenaż);
 • Adaptacja dokumentacji projektowej producentów urządzeń lub partnerów zagranicznych zgodnie z normami i aktami prawnymi Republiki Litewskiej.

Doświadczenie i kwalifikacje naszych inżynierów, projektantów, architektów i kierowników projektów, wsparcie najnowszych programów komputerowych w sporządzaniu obliczeń, projektów i rysunków technicznych gwarantuje wysokość jakość wyników naszej pracy i sprawną komunikację z Inwestorami.